Det å sykle til og fra jobb er noe som bare blir mer og mer vanlig, og det finnes en kampanje som årlig avholdes med nettopp dette navnet «Sykle til jobben» Jeg har selv deltatt på denne aksjonen en rekke ganger, og det er mange bedrifter som melder på sine ansatte i denne årlige aktiviteten som bare vokser og vokser. Det å jobbe målrettet med tiltak som er både miljøvennlige og helsebringende for bedriften og deres ansatte, tenker jeg at «Sykle til jobben» er et godt eksempel på. Det å drive forretning som har en grønn og sunn profil, handler også om å ta grep for å bedre/øke egne ansatte sin form og helse. I bunnlinjen vil de langt fleste bedrifter tjene på slike tiltak, og jeg var litt inne på dette i en tidligere artikkel som omhandlet sykling- nemlig hva den store sykkelbølgen i store trekk utgjør både økonomisk men også helsemessig for oss alle sammen.

Fysisk aktivitet er viktig

Jeg skal ikke komme med noen tall i kroner og øre, hva aktivitet kontra inaktivitet koster både samfunnet og bedrifter. Årsaken til dette er at jeg per i dag ikke har noen tall på det, men jeg tenker å komme tilbake til dette senere for å tegne et grovt bilde av hva vi snakker om i denne sammenheng – i alle fall så langt det lar seg gjøre å finne et regnskap som viser de sanne tallene.

Alle deltar på de samme premisser og vilkår

«Sykle til jobben» er for alle uansett form og målsetting, om man har en sykkel til 50.000, – eller en gammel sykkel med 3 gir – så spiller det ikke noen rolle i denne sammenheng. Noen har en lang og krevende distanse fra hjem til arbeid, mens andre bor nesten i gangavstand til jobben. Slike forhold spiller ikke noen rolle i «Sykle til jobben» da det er deltakelsen som teller, og ikke noe annet.

Også andre aktiviteter kan registreres

I løpet av de 60 dagene som kampanjen varer, så kan man registrere all form for fysisk aktivitet. Det primære og opprinnelige var sykling til og fra jobb, men dette har blitt utvidet til også å gjelde annen form for fysisk aktivitet som løping, padling, svømming, trening på treningsstudio også videre. Jeg tenker at dette viser hva kampanjen ønsker å oppnå, nemlig det at det er viktig å bruke kroppen sin for å ta vare på egen helse. Men om man ser på sykling isolert, og forså vidt også løping og padling – så ligger det også en miljøbesparelse om bil eller buss hadde vært alternativet.

60 dager med trening og fellesskap

Det er på våren og forsommeren det hele skjer, og det er kun 60 dager kampanjen varer oftest fra slutten av april og frem til sommerferien. Som jeg allerede har vært inne på, så er dette et tilbud til alle med følgende momenter/særpreg; sosialt, morsom og unik konkurranse og ikke minst det at den er miljøvennlig. Fra startet var det en sykkelkampanje, men har nå endret seg til å bli en aktivitetskampanje – da all form for fysisk aktivitet skal vektlegges og registreres i løpet av kampanjeperioden.

Flere måter å delta på

Man kan registrere seg på mange forskjellige måter, og med dette menes at man kan være med som enkeltperson, deltaker på et lag, sammen med kollegaer eller venner. Når man har meldt seg på og registrert sine aktiviteter i løpet av perioden, er man med i trekningen av flotte premier som treningsutstyr, turer og sykler.