Det å drive business med miljø og klima i førersete, kan regnes på mange forskjellige måter. Jeg vet at jeg har vært inne på dette tidligere, og jeg tenker ikke å ta noen store utregninger på dette – jeg har blant annet skrevet en del om det når det gjelder dette med å sykle til jobben. Jeg tenker å bruke det meste av denne artikkelen, til å skrive om noen av mine egne sykkelerfaringer opp gjennom årene. Jeg var i en årrekke en ivrig hverdagssyklist, mange år før den store sykkelboomen traff landet vårt med full kraft.

Sykle til jobb og butikk

Når jeg fremdeles var ung og ikke hadde stiftet familie med kone og barn, klarte jeg meg fint uten bil i mange år. Når det kom barn inn i bildet, valgte vi å ha bil siden vi ikke bodde i byen på den tiden. Men vi skrur tiden tilbake til tiden før familie og barn, da jeg kunne styre på tiden og gjøremålene mine hundre prosent selv.

Jeg har i alle år syklet mye, og dette er en hobby jeg har tatt med meg videre opp gjennom årene – helt fra jeg bare var 5-6 år og fikk min første sykkel. Min jobbsykling gav meg mye gratis mosjon, og ikke minst mange kilometer på telleren – både sommer og vinter.

Syklister ble sett som egne og sære

Syklister ble sett som egne og sære

Det var på slutten av 1980-tallet og fremover til begynnelsen av 2000-tallet, at jeg var mest ivrig på denne type sykling. Når jeg ser mengdene av syklister som i dag driver med det samme, så kan jeg ikke si annet enn at jeg både er imponert og glad over utviklingen. Det å sykle til jobben for 20-30 år siden, ble nesten sett på som litt eget og sært – men slik er det heldigvis ikke lenger.

I tiden etter vi fikk vår første datter, så ble det mye sykling med barnetilhenger. Dette var noe som gav mye glede, både for meg selv og ikke minst min datter. Jeg har ikke tall på hvor mange flotte sykkelturer vi hadde sammen, og mulighetene med en slik tilhenger er nesten ubegrenset om man bruker fantasien litt.

Samfunnsøkonomisk bra utvikling

Jeg tenker at det som skjer både fra myndigheter og befolkningen, når det gjelder reduksjon av biltrafikken – er virkelig god butikk på lengre sikt. Det er samspillet mellom myndigheter, organisasjoner og ikke minst næringslivet, som er avgjørende for hvor godt vi skal lykkes i utviklingen vi nå ser. Det snakkes en del om regnskap når det kommer til miljø & klima, men det er klimaregnskapet – som så klart er veldig viktig for fremtiden.

Men om vi tenker regnskap i kroner og øre, så er dette lettere å måle på kort sikt. Jeg kan godt huske at jeg brukte som motivasjon for å sykle hele året, hvor mye jeg faktisk sparte i busspenger, bensinpenger også videre. Jeg tror de fleste av oss lar seg motivere av penger, slik er det bare og så lenge det fungerer er det jo bare bra. Men for de som skal starte med å sykle til jobben, så ikke sett deg for høye mål. Om man har et stykke vei hjemmefra til jobb eller skole, så kan det være lurt å kanskje sette av noen dager med sykkel i oppstarten. Sykling er greenbusiness i praksis folkens!