Sykkel blir stadig mer brukt både som fremkomstmiddel, trening og sist men ikke minst som transportmiddel av varer. Norge har ikke noen lange tradisjoner i slik bruk av sykler, men om vi ser til Danmark og kanskje spesielt København – har bruken av transportsykler lang historie. Vi skal nå se litt hvordan utviklingen har vært, og det er ikke noe som tyder på at utviklingen vil endre retning – med stadig mer fokus på miljøvennlig transportmetoder i sentrumsområdene våre.

Avis- og postbud

Jeg velger å starte med disse to kategorier av sykkelbud, for når det kommer til distribusjon av aviser og brev har faktisk sykkel vært i bruk i mange år. Men det har naturlig nok vært på kortere ruter, og bruken har vekslet litt opp gjennom årtiene.

Posten – Bring – DB Schenker

Store transportører som Posten og Bring har virkelig tatt tak i miljøprofilen sin, og bruker spesiallagde transportsykler til distribusjon av ikke bare brevpost – men også pakker med ganske så store volum og vekter. Men man ser også at de andre store innen transport og distribusjon, slik som DB Schenker satser på miljøet ved å anskaffe flere og flere sykler til distribusjon ut til sine kunder i de største byene.

Sykkelbud

Det finnes mange varianter av denne kategori nyttetransport med sykkel, og mange byer har i mange år allerede hatt både små, mellomstore og store budfirmaer hvor sykkel er transportmiddel. Men det ligger nok mer enn bare miljøgevinster i å bruke sykler fremfor motoriserte kjøretøy. Selv om syklene som benyttes er relativt avanserte og kostbare, så vil de nok ofte være lang rimeligere enn biler.

Bilfritt sentrum

Bilfritt sentrum

Det å drive med distribusjon i sentrum av de store byene, er ikke alltid lett å gjennomføre på en effektiv måte. Med stadig mer begrensninger og avgifter knyttet til bilbruk, vil bruk av sykkel være både mer effektivt og ikke minst besparende for bedriftene.

Mange positive effekter

Mitt fokus skal i disse artiklene først og fremst være, hvordan man kan drive forretning hvor miljø og klima blir ivaretatt på en god måte. Stadig flere bysykler er også et tegn på at sykkel har kommet for å bli, og vi skal ikke mange årene tilbake – da sykkel bare ble sett på som noe man brukte på fritiden. Det at man kan bruke sykler både til nyttebruk, men også som trening og rekreasjon – har mange effekter og ikke minst om vi ser på det helsemessige ved dette.

Tjene penger på nye trender

Jeg er ikke sikker på at det er riktig å kalle økt bruk av sykkel for en trend, men uansett så ser vi altså en helt annen bruk og holdning til sykkel som transportmiddel i dag. Det at det er penger å tjene på dette, er det ikke noen tvil om. Men regnestykket er ganske komplisert, og man kan ikke se bare på de som selger sykler som de eneste som tjener på økt sykkelbruk. Samfunnet tjener også store summer på økt sykkelbruk, og dette skal vi se nærmere på senere. Stikkordet er helsegevinstene som sparer samfunnet for store summer, og mennesker som er godt trent har ofte også lavere sykefravær på jobben.