Klimaendringer har slått til for fullt, og vi opplever stadig flere stormer, skogbranner og ekstreme temperaturer. Og verre skal det bli, i følge ekspertene på klimaendringer og miljø. Vi kan alle være enige om at det er vanskelig å avgjøre akkurat hva som er årsaken, men forskere har aldri målt høyere nivåer av CO2 i atmosfæren. VI vet at sollyset ikke reflekteres like godt da, og at mye av varmen vil forbli på jorden. Og klimaendringene får store konsekvenser for business. Forretningslivet er ikke like lukrativt som det en gang var, dersom man spør noen. Andre er likevel ikke sikker på om klimaendringer skal påvirke virksomheten i negativ retning. Men noen helt klare forskjeller fins.

Digitalisering og gjenbruk

Bedrifter er nødt til å følge lovene for håndtering av avfall og redusere bruk av for eksempel papir og plast. Derfor ser vi at mange må digitalisere håndteringen av fakturaer også videre. Digitalisering er egentlig en positiv ting for bedrifter, for da kan de markedsføre seg bredere og få enda flere kunder. Gjenbruk av plast og papir er satt i system for en god stund siden, men merkelig nok har ikke reglene for bedrifter vært like strenge som for husholdninger. Men det er tross alt bedriftene som forbruker mest plast og papir. Sortering og gjenbruk er mulig for store deler av avfallet, og for enkelte handler det bare om å skaffe seg en avfallsdunk for papir og en for plast.

Strøm og energi

Strøm og energi

Mange bedrifter vil redusere sine klimaavtrykk enda mer, og derfor bygge klimavennlig og bruke fornybare energikilder. Et aluminiumsverk er et eksempel på dette, som er avhengig av enorme mengder energi i produksjonen. I Norge er vi likevel heldige, og kan bruke vannkraft til dette. Men flere tenker enda lenger, og solenergien er kanskje den som vil påvirke klimaet minst. Solceller kan plasseres overalt og gjøre at i stedet for å forbruke strøm, så vil de ha et overskudd av strøm de kan selge videre. En vinn-vinn situasjon altså.

Transport

Mange bedrifter er avhengig av forflytning. Kanskje har de mange biler i aktivitet hver dag, og bedrifter kan dermed kjøpe inn el-biler i stedet for fossilt drevne biler. Men kanskje bedrifter burde gå enda lenger. Hva med hydrogendrevne biler, sykling eller rett og slett ta bena fatt. I ag fins det støtteordninger for implementering av el-bilpark og det vil også spare bedriften for utgifter, men ikke minst miljøet for enda flere utslipp.

Tjene penger på grønn business

Det ligger store verdier i å få hele den nasjonale arbeidstokken til å omstille seg til mer klimavennlighet. Det kan små bedrifter og gründere dra fordeler av. Man kan starte virksomhet med tanke på å hjelpe bedrifter over på miljøvennlig drift, eller tilby tjenester som miljøvennlig transport, distribusjon og renovasjon. I dag må alle bedrifter tenke gjennom hvordan de påvirker miljø og klima. Kan de finne nye løsninger som kan spare samfunnet for millioner og milliarder av kroner, så vil også en del havne på dem. Har du en grønn idé? Da kan du tjene penger på å starte grønn business!