Jeg har i denne omgang valgt å sette fokus på nordmenns bruk av sykkel, og tidligere har jeg tatt for meg hvordan vi i økende grad ser- at sykkel også brukes til nyttetransport i byer og tettbebyggelse. Vi kan med sikkerhet og god samvittighet si, at dette er en forretningsvirksomhet som er miljøvennlig – altså at den er bærekraftig. Når vi vet at behovet for å få utlevert varer på døren bare vil øke i årene som kommer, så er det jo en fremtidsrettet løsning at dette skjer på en mer miljøvennlig måte enn med lastebiler/varebiler slik som har vært vanlig tidligere. Men nå skal vi se på salg av nye sykler først og fremst, for økt sykkelbruk vil naturligvis medføre økt salg også – både når det kommer til nytt og brukt utstyr.

Tips til deg som skal kjøpe sykkel

Behov og pris er vel der du må starte når du skal handle sykkel, dette gjelder spesielt når det er snakk om ny sykkel – men også til en viss grad ved brukthandel. I løpet av et par artikler skal vi se nærmere på dette, og da med mest fokus på hverdags- og nyttesyklistene – all den tid det dreier seg om hvordan man kan tjene penger på å ha en grønn profil og tenke miljø.

Flere kategorier sykkelkjøpere/syklister

Flere kategorier sykkelkjøpere/syklister

Jeg har tidligere tatt for meg akkurat det samme tema, og dette er fordi dette er et svært viktig punkt å starte med. Mange har kjøpt sykkel tidligere, og vet godt hva man trenger og hvor mye penger man skal legge i en sykkel. Men dette gjelder slett ikke all, og jeg tror vi kan dele inne kundene i følgende kategorier syklister:

  1. Hverdagssyklisten
  2. Hobbysyklisten
  3. Trimsyklisten
  4. Konkurransesyklisten
  5. Jobbsyklisten

Stor forskjell mellom gruppene av syklister

Jeg er ganske så sikker på at det er «Hverdagssyklisten» og «Jobbsyklisten» som er mest bevisst på sine sykkelvalg, og det er innenfor disse to gruppene man også finner de som ser på sykkelen mest som et redskap/verktøy for å komme seg frem.

Hverdagssyklisten

Her velger jeg å plassere de som bruker sykkelen til og fra jobb, på butikken, skolen eller til andre nødvendige oppdrag i løpet av uken. Det er også her vi finner de syklistene som svært ofte, måtte ha valgt bilen for å komme seg fra A til B. Hverdagssyklisten er ofte svært prisbevisste når det gjelder sykkelkjøp, og bruker ikke mer penger enn strengt talt nødvendig på dette.

Et ganske nytt innslag som vi finner flest av i denne gruppen, er bruken av elektriske sykler – noe som ofte kan fordyre sykkelkjøpet ganske så mye. De fleste som er i denne gruppen, tenker mer miljø og økonomi – enn det å tenke trening og helse med sin sykling.

Denne gruppen bruker en del penger på sine sykler, men det er fordi de bruker sykkelen som et redskap hele året – og kvalitet er derfor viktig for å kunne utføre jobben de er satt til å gjøre. Her finner vi typisk sykkelbud, og det benyttes både vanlige sykler og elektriske sykler.