Media og samfunn er mer opptatt av miljø og klima enn noen gang, og også næringslivet er opptatt av dette. Det er viktig å ta dette opp til diskusjon slik at det ikke går over hodet på oss.

Hvis man ser på klimaendringene så er mye av grunnen til dette at det er et større forbruk i befolkningen og det er mer utslipp av CO2. Folk og næringsliv bruker feil løsninger i hverdagen og man stopper ikke opp og tenker over hva man gjør.

For at et samfunn skal fungere så er man avhengig av samarbeid og bærekraftige løsninger som tilfredsstiller folk. Man må se på hvilke verdier som eksisterer og hvordan disse skal ivaretas. I jordbruket for eksempel, så ser man at pengene og ressursene fra staten blir færre, og man har færre verktøy å hjelpe seg med for å drive et bærekraftig jordbruk.

Dette er et eksempel på at staten prioriterer feil, og plasserer pengene i feil prosjekter. Det er viktig å se by og land under ett, og ikke sette folk i bås. Miljø handler ikke bare om avfall eller grønne løsninger, men også om menneskelige verdier og nestekjærlighet. Er det rettferdig at en familie skal måtte rive hjemmet sitt som de er så glad i, for at staten skal bygge et museum som ingen bryr seg om?

Hvorfor miljø og bærekraft er mer viktig enn noen gang
Hvorfor miljø og bærekraft er mer viktig enn noen gang

Klimaendringer

Det vi ser i dag når det gjelder klimaendringer, er for eksempel at det er mindre snø om vinteren og somrene blir varmere. For å forstå dette så må man se på samferdsel og mellommenneskelig kommunikasjon, og hvordan miljø og utslipp er i et samfunn.

Mer CO2-utslipp i atmosfæren er ikke bra, og man ser at for eksempel flytrafikken har stor pågang og har mye utslipp. I tillegg reiser folk mye og det fins flere transportmiddel, gjerne i en husholdning, enn tidligere. Det er ikke bærekraftig og heller ikke miljøvennlig at man skal reise så mye og bruke så mye penger på transport og kommunikasjon.

Mange politikere har et for snevert syn på virkeligheten og ser ikke det store bildet. Du kan ikke bare si at mindre oljeboring er løsningen, eller at folk må gå til jobben – virkeligheten er mer komplisert enn som så. Mange bedrifter har høye utslipp og driver ikke bærekraftig nok – produksjonen må være mer bærekraftig, da blir det mer miljøvennlig.

Klimaendringer ser vi overalt; mer tørke, hyppigere regnvær og flom. Dette er et globalt problem, men også et lokalt og et personlig problem. Vi sitter for mye innendørs og bruker for mye strøm. «Konkurranse» er blitt et samfunnsproblem og man glemmer de ekte verdiene og nestekjærlighet.

I noen tilfeller kan det være lurt å gå tilbake i tid og se på hvordan de gjorde det i gamle dager; da tenkte man nøye gjennom hva man brukte pengene til, sunn fornuft var viktig, og naboer hjalp hverandre med praktiske løsninger – dette gjør det mer sosialt trivelig, billigere, og det er mer fornuftig, med tanke på miljøet.