Vi mennesker er endeløs kreative, med en utrolig evne til å finne opp nye ting. Alt som trengs er den rette motivasjonen. Penger er en god motivasjon, men å takle utfordringer og løse såkalte umulige oppgaver gir ekstra inspirasjon. Innen miljøvern, kan gode designere slå to fluer i en smekk. De kan tjene gode penger og få bryne seg på en av verdens største utfordringer.

Fremadrettet tenkning

Miljøvern handler om å tenke fremover, og derfor trenger vi innovative utviklere og tenkere. Hvordan skal vi begrense menneskets innflytelse på miljøet, samtidig som folk kan leve tilnærmet normalt?

Det er ikke enkelt å introdusere nye ideer og ny måter å gjør ting på. Et vanlig eksempel er el-bilen. De første el-bilene hadde mange utfordringer, men utviklerne har fortsatt å jobbe med designen. Resultatet er en bedre design, bedre lademuligheter og stadig økt ytelse.  Alt takket være bilkjøper som tok sjanser og utviklere som fortsatte å jobbe med ideen.

Ikke bare produkter

Grønne ideer handler heller ikke bare om å utvikle helt nye produkter, men også om bruk av produkter. Et eksempel er bruk av datamaskinen og andre digitale enheter. Jeg må innrømme at jeg bruker nettbrettet mye til å spille online spill slik som Minecraft og Pokerstarscasino. Den gode grafikken og interaktive spilleoppsett gjør det underholdende, men det kan brukes til mer enn spill.

Teknologien gjør det mulig å ha videosamtaler med kollegaer. Vi kan ha konferanser på nett istedenfor å fly til en by for å møte kunder og andre personlig. Dette er fremdeles uvant, men er noe flere og flere selskaper ser nytten i. Det sparer miljøet og det sparer tid. Nye programmer slik som Webex gjør det enklere å samle flere i en samtale. Det neste må være å få satt i gang gode opplæringsrutiner så det blir vanlig å bruke teknologien på en slik måte.

Rydde opp etter oss

Et av de største utfordringene for miljøet er avfall. Svært mange av produktene vi kjøper i butikken er pakket i plast eller i annen emballasje. Dette blir kastet når produktet inni er spist opp eller brukt opp. Emballasjen fyller opp søppelfyllingene verden rundt, og mye havner i naturen. Her skaper det problemer for dyrelivet og etterhvert problemer for mennesker som spiser dyrene. Problemet er svært synlig i verdenshavene. Her har forskerne funnet store flytende søppeløyer. Mye avfall skylles også opp på strender og mikroplast havner i drikkevannet.

Flere utviklere har laget farkoster som kan samle opp søppel på overflaten. Dette er en krevende jobb, og i motsetning til el-bil og datateknologi, ikke direkte lønnsomt. Alle vet vi må gjøre det, men hvem skal ta regningen? En løsning har vært å lage smykker av avfallet etter det har blitt behandlet. Da kan folk føle de bidrar, og vise at de bidrar.

Avfall på land er også et stort problem, men her har utviklerne hatt mer hell med å finne lønnsomme løsninger. Når man brenner avfall, har varmen og røyken tradisjonelt sett gått rett ut i luften. I dag leverer mange forbrenningsanlegg varme til både private husstander og til bedrifter.

Noen utviklere har snakket om å gjøre kloakken, som må renne med en viss fart, til strømkilder ved å installere turbiner. Dette, og lignende prosjekter er i tenkeboksen. Dagens byer har et enormt behov for elektrisitet, noe som gjør slike løsninger viktig. Vi kan ikke stoppe å bruke elektrisitet, men vi kan jobbe med å sikre bærekraftig kilder.

Utfordringene med å få satt gode ideer ut i live

Det er mange som har gode og grønne ideer. En av de største utfordringene er knyttet til økonomi og tiltro. Utviklerne må ha penger for å bygge en prototype, komme med forslag til endringer og rett og slett utvikle ideen videre. I mange tilfeller kan man se et klart økonomisk potensial i ideen, i andre tilfeller er dette vanskelig.

Utfordringene stopper ikke ved ferdig utviklet prototype. Denne prototypen må teste, vurderes og feil og mangler må utbedres. Resultatet er sjelden perfekt på første forsøk. I noen tilfeller, kan miljøpåvirkningen være usikker. El-biler har en negativ innvirkning  på miljøet når den bygges. Batteriet  er forurensende å produsere. El-bilene er også tyngre enn mange bensinbiler. Dermed sliter de mer på veidekket.

Den positive siden er at bilen ikke forurenser når den brukes. Det er også uenighet rundt hvor negativ innvirkningen på miljøet er. Det vi alle kan være enig om er at på sikt er el-bilen løsningen. De som kjøper og bruker el-bil i dag er med på å drive utviklingen videre.

Dette er hovedutfordringen for de grønne ideene. Noen må være villig til å satse på dem, selv når de ikke er så miljøvennlig om man ønsker. Investorer må satse, og utviklere må tørre å løpe med ideene sine. Crowdfunding og andre løsninger om lar privatpersoner investere i produkter, investere smått, kan være en løsning. For det eneste vi kan være helt enig om er at vi må fortsette å jobbe med grønne ideer.