Det blir mer fokus på miljø og klima og politikere prøver å styre måten vi skal leve på gjennom resirkulering, gjenvinning og miljøvennlige produkter. Det er viktig å vite hva dette innebærer og kunnskap er viktig. Gjennom skole og i media bør det opplyses om denne grønne fremtiden, men vi må også se det i et historisk perspektiv.

Hvordan kan man leve mer miljøvennlig og bærekraftig? Det fins ikke noe fasitsvar på dette store spørsmålet og alle har forskjellige måter å leve på, men det er viktig å gå i seg selv og tenke over hvordan jeg bruker mine ressurser og hvilket forbruk jeg har. Det er mulig å endre vaner, men enkelte ting kan ikke forandres på.

Det er viktig å ha et godt liv og ha det bra med seg selv, men man skal ikke overdrive og noen ganger så er det enkle ofte det beste. Bare se på hvordan de levde i gamle dager; uten strøm og mange hadde ikke bil – de klarte seg helt fint!

Dagens samfunn

I dag er det et stort kjøpepress og forventningspress, både på enkeltindivider og på familier; mange tenker kun på penger og glemmer de viktige verdiene som omsorg og kjærlighet, hus og hjem, og ro og fred. Det er viktig å stole på seg selv og ikke bare gjøre det samme som naboen – hvis man viser respekt for hverandre og ser gleder i ting, så vil det være bra.

Fremtiden er grønn og bærekraftig
Fremtiden er grønn og bærekraftig

Det er viktig å se ting i et større perspektiv for å forstå enkeltsaker – hvorfor er det så lite snø om vinteren? Hvorfor er godteri blitt så dyrt? Samarbeid er viktig og man må engasjere seg i det som betyr noe – tenk hvor hyggeligere og rimeligere det vil være å kunne kjøre sammen når man bor i samme nabolag? Eller at man ser løsninger der andre ser utfordringer? Hva med å feriere hjemme og fokusere på de små gleder?

Grønne løsninger

Hvordan kan man skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn? Det fins mange løsninger og man bør se på sitt eget forbruk. Noen ganger kan det være snakk om penger, andre ganger kan det være snakk om relasjoner og samarbeid.

I dag ser vi eksempel på el-biler og el-sykler som gjør utslippene mindre, mange reduserer sine CO2-utslipp ved å gå over til elektrisk varme i stedet for vedfyring, folk kjøper klimakvoter når de flyr, og man fokuserer på gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

Mange tror at teknologi er løsningen, og at det skal se hipt og kult ut å være miljøvennlig, men det handler altså om små ting som å reparere i stedet for å kjøpe nytt, handle billigere og mer bærekraftig, og å forbruke mindre strøm, avløp og utslipp i de enkelte husholdninger. Det handler også om helse – mange sliter med overvekt og forbruker dermed mer. Helsevesenet viser i media at det er en overkapasitet på helsetjenester, og det fins en stor gevinst i å ta vare på sin egen helse og bidra til samfunnet.