Her er vi inne på noe ekstremt interessant og fremtidsrettet. Det er store vekstmuligheter innen grønn teknologi, og at dette er et marked i sterk vekst er hevet over enhver tvil. Pilene peker helt klart oppover for grønn teknologi. Om man snakker globalt, så er markedet for produkter og tjenester til fornybar energi helt klart på størrelse med markedet for offshore, olje og gass. Vi ser allerede en stor satsning på grønn teknologi i Norge og verden forøvrig. Grønn teknologi har blitt ‘Big business’.

Oversikt over typer grønn teknologi

Sol og Vindkraft

  • Sol og Vindkraft er i sterk økning, og til og med i Norge, som har en klassisk bruk av vannkraft er dette økende. Vindkraft er lønnsomt og i sterk vekst i Norge. Det er derimot kontroversielt, med tanke på at det utsetter sårbare naturområder for anlegg. Solkraft har vært brukt lenge, men benyttes nå i stadig større grad av privatpersoner og gårder i Norge. Solkraft er ikke avhengig av at det er konstant sol. Det er nok at det er dagslys, og spesielt om sommeren er det mye lys å få for solcelle anleggene.

Vertikalt gårdsbruk

Vertikalt gårdsbruk
  • Fremtiden til moderne jordbruk kan vel finne sted innendørs. Vertikale gårder vokser planter hydrofonisk (uten jord) i store bygninger med kunstig lys. Avlinger kan stables opp på hverandre og vokse mye raskere enn med tradisjonelle metoder. Noen hevder at disse metodene til og med vil bli den nye normen innen gårdsbruk så snart som 2050. Dette skjer naturligvis med at jordstykker blir vanskeligere å oppdrive og befolkningsveksten krever sitt med tilførsel på mer mat.

Framtidsrettet lyssetting

  • Lys og teknologien bak lys har utviklet seg mye på de siste årene. I USA er mange typer lyspærer som drikker mye elektrisitet nå forbudt. I stedet er LED pærer det nye store, som i tillegg bruker minimalt med energi. Det er til og med store bruksområder som kan nevnes med LED, for eksempel mot sykdommen malaria og vertikalt gårdsbruk som er nevnt over.

Utbredt Kompostering

  • Både i USA og andre land er det mye forsøpling, og mange kaster fullt brukbare ting. Men heldigvis ser vi i Norge og de andre nordiske land en stor trend der mange komposterer sitt eget matavfall. Dette er en trend som kommer til å øke ytterligere etter hvert som det blir lagt opp til at dette blir enklere.

Batterier og Tesla batterier

  • Batterier får en oppgradering. Elon Musk sitt firma Tesla, har blant annet bygd en fabrikk som forsyner markedet med litium-ion batterier i stor skala til elektriske biler. De har også nye produkter som inkluderer oppladbare batterier som kan lagre solenergi og forsyne hjem og forretninger med energi.

Dette er kun noen få eksempler på nåværende og kommende grønne teknologier som også vil vøre lønnsomme i forretnings øyemed. Heldigvis ser vi at lønnsomheten øker innenfor segmentet grønn teknologi, og det vil føre til en enda større og økt satsning innen dette viktige feltet. Det som er helt sikkert er at vi går grønne tider i møte, og det er grunn til å være fremtidsoptimister.