Vi ser det ofte i politikken og vi ser det i bedriftsorganisering. Nøkkelordet er omstilling, og vi står kanskje ovenfor vår til nå tøffeste omstillingsprosess vi noen gang har sett. Verden holder på å gå under (uansett hvor mye miljøangst vi kan få), og det ser ut til at det bare er noen få individer som forstår alvoret.

Så er vi klare for miljøomstilling?

Hva kan vi gjøre:

  • Vi kan ta et nedslitt hus og gjøre det til noe nytt uten å rive ned. Man kan finne materialer som er fornybare og naturlige.
  • Vi kan rydde etter oss og ikke etterlate naturen full av plastikk. Slik at ikke fisk og dyr blir skadelidende.
  • Vi kan bygge i fred og for varig fred uten produksjon av våpen og kynisk profitt i tankene.
  • Vi kan samarbeide om å ta vare på våre nærmeste og la naturen utvikle seg som den vil og skal.

Det er det økonomiske systemet som driver oss, og det er det som står i veien for at mennesker verden over skal få leve i fred og fordragelighet. Nå har det gått så langt at selve moder jord ikke lenger holder ut. Vi utvinner, forpakter og ødelegger det naturlige mangfoldet. Vi tror vi er guder, men vi vet så inderlig godt hva som er i den andre enden. Vi er så mange mennesker, hvordan skal vi få det til?

Menn er ut, kvinner må ta makten

Menn er ut, kvinner må ta makten

Menn er menn og kvinner er kvinner, og det er kanskje draget etter makt som skiller dem. Kanskje mister man draget etter makt om man blir kuet lenge nok, og kvinner vil bli like ille som menn en gang var? Vil vi la naturen kue oss? Det er helt klart et vanskelig spørsmål og en sak som er grobunn for konflikt. Gjennom årtusener. Hvordan kan vi bli kvitt maktdraget? Kvinner har per nå ikke det maktsuget, men hva skjer om de får mektige krefter?

Ta vare på alt, det har verdi

Man kan gjøre gamle mennesker til latter og håne dem for å ta vare på alle ting. Ja selv gammel mat tar de vare på. Slik er ikke unge mennesker. De skal ha noe nytt hele tiden, men det de ikke vet er at behovet deres er kunstig skapt av det økonomiske systemet de er en del av. Vi må ta vare på alle ting vi har, og vi må sørge for at alle har nok til å overleve. Vi kan ikke ha en elite som eier 95% av alle verdier eller mer. Vi kan ikke ha overforbruk og vi kan ikke fortsette å ha evige økonomisk vekst.

Må vi skrote det økonomiske systemet?

Nei vi må ikke skrote det, for i bunn og grunn handler det om samarbeid. Samarbeid skaper muligheten til å fordele goder. Da må gjerrige griser som har som eneste mål å gjøre seg selv grisefet, kues. Mafiøse mobber må håndteres og kontrolleres, og politikere må ha autoritet og slutt å spille Candy Crush i høringstimen. En problemstilling som er komplisert burde for politikere være spennende, ikke starten på løgn og bedrag.