Dag: 5. desember 2019

Type sykkel er det mest avgjørende

I den foregående sykkelartikkelen tok jeg opp dette med å anskaffe seg sykkel, og innledet med å skrive om viktigheten av å finne ut av sitt eget behov….

greenbusinessidea.no © 2020