Måned: desember 2019

Sparer både miljø og penger – pluss bedre helse

Det å drive business med miljø og klima i førersete, kan regnes på mange forskjellige måter. Jeg vet at jeg har vært inne på dette tidligere, og jeg…

Type sykkel er det mest avgjørende

I den foregående sykkelartikkelen tok jeg opp dette med å anskaffe seg sykkel, og innledet med å skrive om viktigheten av å finne ut av sitt eget behov….

Kjøp & salg av sykler – forskjellige behov

Jeg har i denne omgang valgt å sette fokus på nordmenns bruk av sykkel, og tidligere har jeg tatt for meg hvordan vi i økende grad ser- at…

greenbusinessidea.no © 2020