Hvorfor miljø og bærekraft er mer viktig enn noen gang

Media og samfunn er mer opptatt av miljø og klima enn noen gang, og også næringslivet er opptatt av dette. Det er viktig å ta dette opp til…

Fremtiden er grønn og bærekraftig

Det blir mer fokus på miljø og klima og politikere prøver å styre måten vi skal leve på gjennom resirkulering, gjenvinning og miljøvennlige produkter. Det er viktig å…

Sparer både miljø og penger – pluss bedre helse

Det å drive business med miljø og klima i førersete, kan regnes på mange forskjellige måter. Jeg vet at jeg har vært inne på dette tidligere, og jeg…

Type sykkel er det mest avgjørende

I den foregående sykkelartikkelen tok jeg opp dette med å anskaffe seg sykkel, og innledet med å skrive om viktigheten av å finne ut av sitt eget behov….

Kjøp & salg av sykler – forskjellige behov

Jeg har i denne omgang valgt å sette fokus på nordmenns bruk av sykkel, og tidligere har jeg tatt for meg hvordan vi i økende grad ser- at…

Miljøvern handler

Gode ideer gavner alle

Vi mennesker er endeløs kreative, med en utrolig evne til å finne opp nye ting. Alt som trengs er den rette motivasjonen. Penger er en god motivasjon, men…

Sykle til jobben

Det å sykle til og fra jobb er noe som bare blir mer og mer vanlig, og det finnes en kampanje som årlig avholdes med nettopp dette navnet…

Nyttetransport med sykler

Sykkel blir stadig mer brukt både som fremkomstmiddel, trening og sist men ikke minst som transportmiddel av varer. Norge har ikke noen lange tradisjoner i slik bruk av…

Forretninger med Grønn Teknologi

Her er vi inne på noe ekstremt interessant og fremtidsrettet. Det er store vekstmuligheter innen grønn teknologi, og at dette er et marked i sterk vekst er hevet…

Klimaendringer og dens påvirkning på business

Klimaendringer har slått til for fullt, og vi opplever stadig flere stormer, skogbranner og ekstreme temperaturer. Og verre skal det bli, i følge ekspertene på klimaendringer og miljø….

greenbusinessidea.no © 2020